Blog

Log Management - esențial în apărare, critic în procesele de remediere

Log Management - esențial în apărare, critic în procesele de remediere

Accesibilitate, vizibilitate extinsă asupra infrastructurii IT și depistarea rapidă a evenimentelor de securitate. Iată care sunt principalele beneficii ale unei soluţii de Log management, care vă poate ajuta să identificaţi proactiv vulnerabilitățile și posibilele tentative de atac, respectând totodată cerințele de audit și conformitate.

La provocarile obişnuite de securitate cibernetică se adaugă şi decizia recentă a Comisiei Europene de extindere a listei Operatorilor de Servicii Esențiale (OSE). Astfel tot mai multe companii (mai nou şi administraţia publică, firmele de curierat, furnizorii de servicii medicale, producătorii de medicamente, etc.) sunt obligate să se alinieze condițiilor stricte prevăzute de Directiva NIS și să adopte soluții care să asigure nu doar protectia datelor, ci și respectarea cerințelor de raportare, auditare și control stipulate de Legea 362/2018.

Accesibilitate vs complexitate

Astfel de soluții se încadrează în categoria Security Information & Event Management (SIEM), sisteme care colectează, corelează și analizează datele despre evenimente de securitate din mai multe surse, în scopul eficientizării măsurilor de depistare, stopare și remediere.

Sistemele SIEM au însă dezavantajul complexității și al faptului că solicită un efort considerabil de implementare, integrare și – mai ales! – configurare, personalizarea fiind o condiție critică pentru reducerea numărului de alerte fals pozitive. Pe de altă parte însă, operarea și ajustarea continuă pentru îmbunătățirea randamentului sistemului presupune competențe avansate în securitatea IT, domeniu în care deficitul de specialiști este cronic deja.

Soluțiile moderne de Log management sunt o alternativă mult mai accesibilă la sistemele SIEM, reprezentând – în fapt – o componentă-cheie a acestora. Chiar dacă nu ating nivelul de complexitate al sistemelor SIEM, aplicațiile de Log management au avantajul că sunt ușor de implementat și utilizat, nu au costuri de operare mari și asigură o vizibilitate extinsă asupra întregii infrastructuri informatice a unei organizații, simplificând investigarea și analiza centralizată a evenimentelor de securitate, dar și procesele de audit și verificare a conformității cu standardele în vigoare.

Funcționalități-cheie ale unei soluții de Log management

Log management este un termen-umbrelă care acoperă toate activitățile și procesele de colectare, centralizare, analizare, stocare și arhivare a volumelor mari de date de logare generate de aplicațiile, componentele hardware și utilizatorii unei infrastructuri IT.

Log-urile pot documenta orice tip de eveniment din cadrul acesteia – de la solicitări de accesare a unor resurse și mesaje între diferiți utilizatori, până la apariția de erori care pot stopa rularea unei aplicații sau accesări neautorizate ale unor fișiere. Fiecare tip de fișier de logare – de audit, tranzacție, eveniment, eroare etc. – servește unui scop diferit și poate fi corelat cu informații contextuale pentru a asigura o mai mare vizibilitate asupra unui anumit gen de evenimente.

Orice soluție de Log management realizează următoarele procese-cheie:

  • Colectare – toate componentele software și hardware ale unei infrastructuri IT generează log-uri, însă soluțiile de securitate – precum firewall-urile sau sistemele de detecție/prevenție a intruziunilor (IDS/IPS) – produc volume masive de date, înregistrând zeci de evenimente pe secundă (EPS). Specialiștii ECKO vă pot ajuta să configurați și personalizați pentru fiecare componentă de infrastructură ce tipuri de informații doriți să colectați, astfel încât să eliminați redundanțele, să nu blocați spațiul de stocare și să nu încetiniți procesul de depistare a problemelor reale cu date irelevante.
  • Centralizare – agregarea log-urilor într-un singur loc necesită un spațiu de stocare dedicat, în infrastructura proprie sau în Cloud. Însă nu doar volumul acestuia reprezintă o problemă, ci și nivelul de veridicitate al datelor, care este dat de viteza cu care sunt colectate acestea. Pe de altă parte, agregarea din mai multe surse presupune mai multe formate de mesaje (Syslog, SNMP, XML, etc.), care trebuie să parcurgă un proces de "normalizare", respectiv să fie standardizate într-un format care să faciliteze analiza lor.
  • Stocare și retenție – în funcție de cerințele specifice fiecărui domeniu de activitate, datele de logare trebuie păstrate pentru perioade care pot porni de la minimum 90 de zile și pot depăși un an. Iar cum o perspectivă de ansamblu necesită cât mai multe surse posibile, volumele de date colectate pot depăși rapid estimarile inițiale. Expertiza ECKO în acest domeniu va poate fi utilă, ajutându-vă să automatizați gestiunea ciclului de viață al fișierelor de logare – simplificând procesele de comprimare, backup, mutare sau ștergere – și să utilizați suporturile de stocare adecvate fiecărei categorii de date – HDD-uri, benzi sau Cloud.
  • Analiză – este misiunea esențială a soluțiilor de Log management, care integrează în acest scop instrumente automatizate de vizualizare a datelor, menite să simplifice corelarea evenimentelor și depistarea posibilelor similarități. La acestea se adaugă uneltele de căutare avansată și – în cazul soluțiilor avansate – funcționalitățile de data mining care permit descoperirea tiparelor în volumele mari de date colectate. Rezultatele procesului de analiză servesc ca bază funcționalităților de monitorizare și notificare, pe care specialiști ECKO vă pot ajuta să le configurați și personalizați astfel încât să beneficiați de alerte în timp real atunci când este depistată o breșă de securitate sau o tentativă de intruziune.

Beneficii multiple

Prin faptul că agregă și centralizează toate evenimentele din infrastructura IT unei companii – colectând date începând de la aplicații și servicii, până la servere și componente de rețea – soluțiile de Log management pot depista rapid orice abatere de la activitatea normală.

Aplicațiile de Log management răspund astfel unor provocări actuale, precum numărul tot mai mare de surse de date. Cu ajutorul soluțiilor de Log management, ECKO vă poate ajuta să selectați sursele și filtrați datele de logare, să eliminați inadvertențele temporale și să asigurați consistența datelor prin corelarea categoriilor de log-uri agregate. Astfel, puteți beneficia de o vizibilitate extinsă necesară atât identificării rapide a posibilelor evenimente de securitate, cât și pentru a asigura respectarea cerințelor de audit și conformitate.

Soluțiile de Log management monitorizează infrastructura organizațiilor 24/7/365, astfel încât responsabilii cu securitatea pot interveni imediat atunci când sunt alertați asupra unei potențiale breșe sau incident. Spre deosebire de soluțiile statice – pe bază de semnătură, cum sunt, de exemplu, aplicațiile antivirus – analiza centralizată a log-urilor permite detectarea dinamică a tentativelor de atac, a pagubelor produse și a punctelor de acces utilizate.

Orice abatere semnalată poate fi analizată retroactiv, prin examinarea și corelarea datelor de logare stocate facilitând depistarea cauzelor care au dus la apariția acesteia. Mai mult, o data depistate vulnerabilitățile existente și tentativele care încearcă să le exploateze, puteți seta limitări și configurații care să blocheze astfel de evenimente viitoare.

Soluțiile de Log management nu sunt utile însă doar pentru asigurarea securității, ci sunt folosite pe larg și de administratorii de sistem pentru a detecta problemele care pot afecta randamentul aplicațiilor și al serviciilor, de exemplu. Dar și de dezvoltatorii de aplicații pentru a monitoriza erorile, a descoperi unde sunt localizate bug-urile și facilita operațiunile de troubleshooting.

Gestiunea centralizată a fișierelor de logare, prin intermediul unei soluții dedicate de Log management a devenit acum, mai mult ca niciodată, o condiție critică pentru asigurarea securității și eficienței infrastructurilor IT. Specialiștii ECKO vă pot ajuta să alegeți soluția potrivită specificului și nevoilor companiei, să o implementați, configurați și personalizați astfel încât să obțineți randamentul maxim.

Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne!